دپارتمان معماری


درباره دپارتمان :
دپارتمان معماری

در دوره هاي مختلف تعريف هاي متفاوتي در مورد واژه معماري ارايه شده است .
معماري عصاره زندگي است و به عبارتي ، زندگي را تشکيل مي دهد .
معماري به عنوان اجتماعي ترين هنر بشري با فضاي اطراف انسان مرتبط است حضور فضا بنا و شهر از گذشته تا امروز و در آينده لحظه اي از زندگي روزمره آدميان غايب نشده در نخواهد بود .

 


شهر ها پر از ساختمان هايي هستند که با استفاده از هنر و مهارت عملي و رياضي طراحي شده اند .
اين مهارت در در ترکيب با هم ، عناصر زيبا شناسي ناميده مي شود .
اصول زيبا شناسي برگرفته از هنر ، علم و رياضيات در طراحي معماري مورد استفاده قرار مي گيرند .
مثل کاربرد خط ، شکل ، فضا ، نورورنگ براي ايجاد يک الگو ، توازن ، ريتم ، کنتراس و وحدت .

معماري بازي اشيا در زير نور است اما آنچه که اهميت دارد اين است که اين تعريف هاي متفاوت در برخي ريشه ها داراي وجه مشترک هستند . بطور کلي اين تعاريف را مي توان در سه گروه اصلي دسته بندي کرد.
معماري به عنوان يک پورسه
معماري به عنوان يک حرفه
معماري به عنوان يک سند
معماري مبتني بر طراحي ها و اسنادي است که بيان کننده ساختار و رفتار يک ساختمان و يا هر نوع سيستم ساخته شده است .
مجتمع فنی ايران در تلاش براي رسيدن به اين اهداف مي باشد که با ياري خداوند متعال درسدد آن هستيم

 

 

 

 

کلیه حقوق مطالب و عکس های سایت متعلق به مجتمع فنی ایران می باشد.

طراح و برنامه نويس : شرکت آيتيسا