مشاهده دوره ها

برنامه‌نویسی

دپارتمان آموزشی: فناوری اطلاعات
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1401/03/18 پایان ثبت نام: 1401/04/05 شروع دوره: 1401/04/05 پایان دوره: 1401/05/31


شرایط دوره
نام استاد: استاد محمدی پیش نیاز دوره: مهارت‌های هفت‌گانه شهریه: 0 جنسیت: مذکر
تعداد جلسات: 10 تاریخ آزمون: 1401/05/31 ظرفیت: 0 نفر از 8نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


ICDL

دپارتمان آموزشی: مهارت های هفتگانه ICDL
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1401/03/20 پایان ثبت نام: 1401/04/31 شروع دوره: 1401/04/04 پایان دوره: 1401/06/31


شرایط دوره
نام استاد: استاد فتحی واستاد محمدی پیش نیاز دوره: شهریه: 1400000 جنسیت: مختلط
تعداد جلسات: 25 تاریخ آزمون: 1401/06/15 ظرفیت: 0 نفر از 8نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


درصورت ثبت‌نام درکلاس‌های شیفت صبح ،شهریه شامل 20درصد تخفیف خواهد بود

c++

دپارتمان آموزشی: فناوری اطلاعات
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1401/03/08 پایان ثبت نام: 1401/03/10 شروع دوره: 1401/03/10 پایان دوره: 1401/04/02


شرایط دوره
نام استاد: استاد محمدی پیش نیاز دوره: مهارت‌های هفت‌گانه شهریه: 0 جنسیت: مختلط
تعداد جلسات: 10 تاریخ آزمون: 1401/04/09 ظرفیت: 0 نفر از 5نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


اتوکد

دپارتمان آموزشی: عمران
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1401/02/31 پایان ثبت نام: 1401/02/31 شروع دوره: 1401/02/27 پایان دوره: 1401/04/31


شرایط دوره
نام استاد: استاد قوی‌پنجه پیش نیاز دوره: ن شهریه: 0 جنسیت: مختلط
تعداد جلسات: 15 تاریخ آزمون: 1401/05/31 ظرفیت: 0 نفر از 10نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


فتوشاپ

دپارتمان آموزشی: نرم افزار
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1401/02/31 پایان ثبت نام: 1401/02/31 شروع دوره: 1401/02/19 پایان دوره: 1401/03/31


شرایط دوره
نام استاد: استاد آهنگری پیش نیاز دوره: مهارت‌های هفت‌گانه شهریه: 0 جنسیت: مختلط
تعداد جلسات: 12 تاریخ آزمون: 1401/04/31 ظرفیت: 1 نفر از 10نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


network+

دپارتمان آموزشی: فناوری اطلاعات
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1401/02/30 پایان ثبت نام: 1401/02/31 شروع دوره: 1401/02/19 پایان دوره: 1401/03/31


شرایط دوره
نام استاد: استاد محمدی پیش نیاز دوره: مهارت‌های هفت‌گانه شهریه: 1200000 جنسیت: مختلط
تعداد جلسات: 9 تاریخ آزمون: 1401/04/31 ظرفیت: 0 نفر از 5نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


حسابداری مقدماتی

دپارتمان آموزشی: حسابداری
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1400/12/29 پایان ثبت نام: 1400/12/29 شروع دوره: 1401/01/14 پایان دوره: 1401/03/03


شرایط دوره
نام استاد: استاد عباسی پیش نیاز دوره: شهریه: 800000 جنسیت: مختلط
تعداد جلسات: 15 تاریخ آزمون: 1401/03/31 ظرفیت: 0 نفر از 15نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


آموزش مهارت‌های هفت‌گانه

دپارتمان آموزشی: فناوری اطلاعات
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1400/12/28 پایان ثبت نام: 1401/04/31 شروع دوره: 1401/01/15 پایان دوره: 1401/04/31


شرایط دوره
نام استاد: علی فتحی پیش نیاز دوره: شهریه: 1200000 جنسیت: مختلط
تعداد جلسات: 25 تاریخ آزمون: ظرفیت: 0 نفر از 10نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


سپیدار همکاران سیستم

دپارتمان آموزشی: حسابداری
تاریخ ها
آغاز ثبت نام: 1400/12/29 پایان ثبت نام: 1401/03/31 شروع دوره: 1401/01/14 پایان دوره: 1401/03/31


شرایط دوره
نام استاد: استاد حسن عباسی پیش نیاز دوره: آشنا به مباحث حسابداری شهریه: 1200000 جنسیت: مختلط
تعداد جلسات: 15 تاریخ آزمون: 1401/03/31 ظرفیت: 4 نفر از 10نفر ظرفیت دوره ثبت نام کرده اند


کلیه حقوق مطالب و عکس های سایت متعلق به مجتمع فنی ایران می باشد.

طراح و برنامه نويس : شرکت آيتيسا